สมัคร SBOBET สมัครสมาชิก SBOBET สมัครเว็บเล่นบอล SBOBET

สมัคร SBOBET สมัครสมาชิก SBOBET สมัครเว็บเล่นบอล SBOBET สมัครคาสิโน SBOBET สมัครบาคาร่า SBOBET สมัครเล่นคาสิโน SBOBET สมัคร SBOBET คาสิโน เว็บแทงบอลสโบเบ็ต แทงบอล SBOBET เว็บบอลสโบเบ็ต เล่นสโบเบ็ต ทดลองเล่น SBOBET

Ingenious Ventures Limited เป็นผู้จัดการการลงทุนของบริษัทจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 เมื่อสัญญาการจัดการการลงทุนได้เปลี่ยนเป็น Ingenious Asset Management Limited และ Ingenious Ventures กลายเป็นแผนกการค้าของ Ingenious Asset Management Limited

Patrick McKenna เป็นผู้อำนวยการของ Ingenious Asset Management Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยภายใน Ingenious Group ซึ่งควบคุมโดย Patrick McKenna

คณะกรรมการอนุมัติโฉนดที่ดินซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2555 ได้แก้ไขสัญญาการจัดการเพื่อให้ Ingenious Capital Management Limited แทนที่ Ingenious Asset Management Limited เป็นผู้จัดการของบริษัท Ingenious Capital Management Limited ซึ่งซื้อขายในชื่อ

Ingenious Ventures ทำหน้าที่เดียวกันกับ Ingenious Asset Management Limited และยกเว้นการเปลี่ยนชื่อผู้จัดการ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอื่นใดในข้อกำหนดของข้อตกลงการจัดการ สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงนี้คือการปรับโครงสร้างการบริหารภายในกลุ่มแยบยล

ตามสัญญาการจัดการการลงทุน ผู้จัดการจะได้รับค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.4375% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อประเภทหุ้น โดยจ่ายล่วงหน้าเป็นรายไตรมาส โดยรวมแล้วมีมูลค่า 374k ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 (31 ธันวาคม 2554: 348k) ผู้จัดการยังเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ 90k (31 ธันวาคม 2554: 69k) ต่อปี (ปรับตามอัตราเงินเฟ้อและการแบ่งประเภทหุ้นเพิ่มเติม หากมี) และภาษีมูลค่าเพิ่มที่เรียกคืนไม่ได้

ง) กองทุนที่ลงทุนใน OEIC ได้รับการจัดการโดย Ingenious Asset Management Limited ซึ่ง Patrick McKenna เป็นกรรมการ Ingenious Asset Management Limited เป็นบริษัทย่อยของ Ingenious Group ซึ่งควบคุมโดย Patrick McKenna ไม่มีค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมนี้

จ) Patrick McKenna เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของ Ingenious Entertainment VCT 2 plc บริษัท และ Ingenious Entertainment VCT 2 plc ได้ตกลงที่จะลงทุนในบริษัทที่มีอยู่แล้วคือ Waxarch Ltd เพื่อโปรโมตเทศกาล Field Day ในเดือนพฤศจิกายน 2555 บริษัทลงทุน 1 ล้านปอนด์

สำหรับหุ้นทั้งหมด 15.00% ใน Waxarch Ltd. Ingenious Entertainment VCT 2 plc ลงทุน 1 ล้านปอนด์สำหรับ 15.00% ของหุ้นใน Waxarch Ltd. การลงทุนดังกล่าวเกิดขึ้นในคลาส D Share .

f) Patrick McKenna เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของ Ingenious Entertainment VCT 2 plc บริษัท และ Ingenious Entertainment VCT 2 plc ได้ตกลงที่จะลงทุนในบริษัทที่มีอยู่แล้วคือ Liverpool Sound City Limited เพื่อส่งเสริมแนวคิดดนตรีใหม่ที่เรียกว่า Sound City ในเดือนมีนาค

ม 2555 บริษัทได้ลงทุน 600,000 ปอนด์สำหรับหุ้นทั้งหมด 15.00% ใน Liverpool Sound City Limited Ingenious Entertainment VCT 2 plc ลงทุน 600,000 ปอนด์สำหรับ 15.00% ของทุนใน Liverpool Sound City Limited การลงทุนทำในคลาส D Share

g) Patrick McKenna เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของ Ingenious Entertainment VCT 2 plc บริษัท และ Ingenious Entertainment VCT 2 plc ได้ตกลงที่จะลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทที่มีอยู่ Venn Music Ltd เพื่อโปรโมตเทศกาลดนตรีที่มีอยู่ชื่อ Shakedown Festival ในเดือนธันวาคม 255

5 บริษัทได้ลงทุน 500,000 ปอนด์ใน Venn Music Ltd. Ingenious Entertainment VCT 2 plc ลงทุน 500,000 ปอนด์ใน Venn Music Ltd. การลงทุนดังกล่าวเกิดขึ้นในคลาส D Share

ในระหว่างปี บริษัทได้เข้าทำรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวโดยปกติธุรกิจและตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในตารางด้านล่างธุรกรรมระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้อง

Ingenious Media Consulting Limited ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Ingenious Group ซึ่งควบคุมโดย Patrick McKenna ได้ทำข้อตกลงในการให้คำปรึกษากับบริษัทที่ลงทุนของบริษัทแต่ละแห่งเพื่อให้บริการด้านการจัดการ สำหรับการให้บริการดังกล่าว ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาจำนวน 116k ไม่รวมภาษี

มูลค่าเพิ่ม (31 ธันวาคม 2011: ?172k) ได้ถูกออกใบแจ้งหนี้ให้กับบริษัทที่ลงทุนในช่วงเวลาที่ยังคงค้างอยู่ 24k ปอนด์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 (31 ธันวาคม 2554: ?24k) 50k)19. เหตุการณ์หลังวันที่ในงบดุล

ก) บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 20.0 เพนนีต่อหุ้นสามัญในวันที่ 30 มกราคม 2556 (พ.ศ. 2555: 5.0 เพนนี) โดยจ่ายเงินปันผลเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 โดยแบ่งทุนเป็นการลดทุนสำรองอื่นๆ ของบริษัท

ข) บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 5.0 เพนนีต่อหุ้น C เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 ( 2555: 5.0 เพนนี) โดยจ่ายเงินปันผลเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 โดยแบ่งทุนเป็นการลดทุนสำรองอื่นๆ ของบริษัท

ค) บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 5.0 เพนนีต่อหุ้น D เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 ( 2555: 5.0 เพนนี) โดยจ่ายเงินปันผลเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 โดยแบ่งทุนเป็นการลดทุนสำรองอื่นๆ ของบริษัท

ง) บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 5.0 เพนนีต่อหุ้น E เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 ( 2555: 5.0 เพนนี) โดยจ่ายเงินปันผลเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 โดยแบ่งทุนเป็นการลดทุนสำรองอื่นๆ ของบริษัท

จ) บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 5.0 เพนนีต่อ F Share เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 ( 2555: 5.0 เพนนี) โดยจ่ายเงินปันผลเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 โดยแบ่งทุนเป็นการลดทุนสำรองอื่นๆ ของบริษัท

ฉ) บริษัทจัดสรรหุ้น H จำนวน 1,735,921 หุ้น เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 โดยเปิดให้จองซื้อหุ้น H ได้ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2556

ช) เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556 Patrick McKenna ได้ยื่นขอรวม 69,840 H Shares ในบริษัทและ Ingenious Entertainment VCT 2 plc ภายใต้ข้อเสนอหุ้น H นอกจากนี้ 34,920 H หุ้นในบริษัทได้รับการจัดสรรให้เขาในราคา 1 ปอนด์ต่อหุ้น (รวมอีก 1,047 หุ้น H เป็นหุ้นสละสิทธิ์ตามเงื่อนไขของข้อเสนอหุ้น H) สำหรับวัตถุประสงค์ของกฎการลงรายการ แพทริกถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (เนื่องจากเขาเป็นกรรมการของบริษัทในขณะที่จัดสรร) การเปิดเผยที่เกี่ยวข้องกับใบสมัครนี้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของกฎการลงรายการบัญชี

ซ) ในเดือนมกราคม 2556 โดยหลักการแล้ว กรรมการตกลงที่จะขายเงินลงทุนของบริษัทในเทศกาล Rewind Festival และ Rewind North ให้กับผู้ร่วมจัดงาน (the Rival Organisation) โดยขึ้นอยู่กับผู้โปรโมตร่วมในการขายแบรนด์ Rewind ทั้งหมดให้กับ บุคคลที่สาม (Impresario

Festivals plc) ธุรกรรมทั้งสองอิงตามการประเมินมูลค่าโดยรวมของ Rewind ที่เหมือนกันและข้อตกลงเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 201320. การจัดการทุนวัตถุประสงค์ในการบริหารทุนของบริษัทคือ:

เพื่อรักษาความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นต่อไปได้เพื่อให้แน่ใจว่ามีทรัพยากรสภาพคล่องเพียงพอเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านเงินทุนของการลงทุนและเพื่อเป็นเงินทุนสำหรับการลงทุนใหม่ตามที่ระบุไว้บริษัทไม่มีหนี้นอกระบบ ดังนั้น ทุนทั้งหมดจะแสดงด้วยมูลค่าของทุนเรือนหุ้น ทุนที่จำหน่ายได้และทุนสำรองอื่นๆ ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เท่ากับ 21,960k ปอนด์ (31 ธันวาคม 2554: 20,340k)

เพื่อรักษาหรือปรับโครงสร้างทุน บริษัทอาจปรับจำนวนเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น คืนทุนให้ผู้ถือหุ้น ออกหุ้นใหม่ หรือขายทรัพย์สินวัตถุประสงค์ในการบริหารทุนของธุรกิจจากงวดก่อนไม่มีการเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างเงินทุนของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงจากการออก G Shares (ดูหมายเหตุ 13) ในระหว่างปีบริษัทอยู่ภายใต้ข้อกำหนดด้านเงินทุนที่บังคับใช้ภายนอกดังต่อไปนี้:

ในฐานะบริษัทมหาชน Ingenious Entertainment VCT 1 plc ต้องมีทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ 50,000 ปอนด์ระดับของการจ่ายเงินปันผลอาจได้รับอิทธิพลจากความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย VCT ซึ่งระบุว่าจะคงไว้ได้ไม่เกิน 15% ของรายได้จากหุ้นและหลักทรัพย์

รหัสหมวดหมู่: ACSหมายเลขลำดับ: 36999เวลาของใบเสร็จรับเงิน (ออฟเซ็ตจาก UTC): 20130409T221537+0100ลาสเวกัส–( BUSINESS WIRE )–10 ต.ค. ที่การประชุม National Association of Broadcasters (NAB) Adobe Systems Incorporated(Nasdaq: ADBE) ประกาศเปิด

ตัว Adobe? Primetime ทั่วไป (เดิมเรียกว่า “Project Primetime”) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการเผยแพร่และการสร้างรายได้ทางโทรทัศน์ที่ล้ำหน้าที่สุดในอุตสาหกรรมสำหรับโปรแกรมเมอร์และผู้ให้บริการโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิก บริษัทยังได้ประกาศความร่วมมือทางเทคโนโลยีกับผู้นำในอุตสาหกรรมหลายสิบราย รวมถึงตัวเข้ารหัส ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มคลาวด์ และเครือข่ายการจัดส่งเนื้อหา (CDN) เพื่อปูทางสำหรับเนื้อหาทางทีวีในทุกหน้าจอที่เชื่อมต่อ พันธมิ

ตรด้านระบบนิเวศ ได้แก่ สมัคร SBOBET Akamai, Amazon Web Services, Cisco Systems, Elemental Technologies, Envivio, Harmonic, iStreamPlanet, RGB Networks, thePlatform และอื่นๆ Comcast Cable และ NBC Sports Group ได้ลงนามในฐานะพันธมิตรเปิดตัว Adobe Primetime รายแรก

“Adobe นำเสนอเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อช่วยให้เราปรับปรุงบริการทีวีและนำพวกเขาไปได้ทุกที่ที่ลูกค้าต้องการดูเนื้อหาที่พวกเขาชื่นชอบ”

ทวีตนี้Adobe Primetime ช่วยให้โปรแกรมเมอร์และผู้ให้บริการโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิกสามารถใช้ประโยชน์จากความสนใจที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภคในการรับชมและมีส่วนร่วมกับวิดีโอดิจิทัล ในขณะเดียวกันก็ช่วยปกป้องและเพิ่มมูลค่าสูงสุดของเนื้อหาของพวกเขา แพลตฟอร์มดังกล่าวผสานรวมโซลูชันการเผยแ

พร่วิดีโอ โปรแกรมเล่น DRM การโฆษณา และการวิเคราะห์ของ Adobe อย่างแน่นหนา เพื่อช่วยขจัดความซับซ้อนในการเข้าถึงผู้ชมผ่านหน้าจอต่างๆ และเพื่อสร้างประสบการณ์วิดีโอดิจิทัลที่ยอดเยี่ยม ขณะเดียวกันก็มอบโอกาสในการสร้างรายได้ใหม่ๆ สำหรับโปรแกรมเมอร์และผู้ให้บริการโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิก การเชื่อมต่อกับพันธมิตรในระบบนิเวศอย่างราบรื่นถือเป็นครั้งแรกที่โซลูชันที่ปรับขนาดได้สูงและเชื่อถือได้ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้อย่างสม่ำเสมอในอุปกรณ์และแพลตฟอร์มต่างๆ

Comcast Cable ได้รวมส่วนประกอบโมดูลาร์ของ Adobe Primetime ไว้ในคุณสมบัติ XFINITY Web บางอย่างเพื่อส่งและสร้างรายได้จากวิดีโอที่ส่งผ่าน IP และให้สมาชิกเข้าถึงเนื้อหาโปรดผ่านคุณสมบัติเหล่านี้ Comcast ใช้ประโยชน์จากความสามารถที่หลากหลายของ Adobe Primetime รวมถึงโปรแกรม

เล่น, DRM, การแทรกโฆษณา, การแสดงโฆษณา และการวิเคราะห์ – ในการกำหนดค่าต่างๆ NBC Sports Group ยังเปิดตัวด้วย Adobe Primetime และตอนนี้ใช้โซลูชันนี้เพื่อนำเสนอการแข่งขันกีฬาสด ซึ่งรวมถึงเกม Major League Soccer (MLS) และ National Hockey League (NHL) รวมถึงเนื้อหา Golf Channel ในทุกอุปกรณ์ ผู้บริโภคสามารถรับชมเนื้อหาแบบสดและแบบออนดีมานด์ได้หนึ่งรูปแบบ ทุกหน้าจอ

เพื่อช่วยให้เจ้าของเนื้อหาและผู้จัดจำหน่ายนำเนื้อหาไปยังอุปกรณ์ต่างๆ ได้มากขึ้น Adobe Primetime ได้จัดเตรียมเวิร์กโฟลว์การเผยแพร่แบบเดียวด้วยรูปแบบวิดีโอเดียว (HLS) และโซลูชัน DRM หนึ่งโซลูชัน ซึ่งทั้งหมดนี้สร้างขึ้นจาก Adobe Primetime Player การรวม HLS เข้ากับ Flash Player สำหรับเดสก์ท็อป เจ้าของเนื้อหาทางทีวีและผู้จัดจำหน่ายจะสามารถเข้าถึงผู้ชมได้มากขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการใช้เครื่องเล่นที่สอดคล้องกันเพียงตัว

เดียว นอกจากนี้ การรองรับความสามารถเฉพาะการออกอากาศ เช่น คำบรรยาย การแทรกโฆษณาแบบไดนามิก และการวิเคราะห์ช่วยลดต้นทุนได้อย่างมาก ในขณะที่เปิดใช้งานรายได้จากการโฆษณาด้วยเวิร์กโฟลว์เดียวและเนื้อหาวิดีโอน้อยลงในการเข้ารหัส จัดการ ส่งมอบ และจัดเก็บ Adobe Primetime จะยังคงสนับสนุนการสตรีม HDS ต่อไปคำคม

“Adobe Primetime จะช่วยให้อุตสาหกรรมตอบสนองความต้องการการบริโภควิดีโอที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค” David Karnstedt รองประธานอาวุโสฝ่ายโซลูชันสื่อและโฆษณาของ Adobe กล่าว “การนำทีวีไปสู่ทุกหน้าจอที่เชื่อมต่อต้องอาศัยการทำงานร่วมกันทางเทคโนโลยีในวงกว้างทั่วทั้งระ

บบนิเวศ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของ DNA ของ Adobe ด้วยแนวทางแบบบูรณาการของเราและในฐานะผู้ให้บริการเทคโนโลยีที่เชื่อถือได้ในอุตสาหกรรม Adobe อยู่ในตำแหน่งที่ไม่ซ้ำใครในการสนับสนุนและขับเคลื่อนความต้องการที่เพิ่มขึ้นในโทรทัศน์ระบบดิจิตอล”“เราภูมิใจที่ได้ต้อนรับ Summit Orthopaedics มาที่สถานประกอบการของเรา” Mike Foley ผู้ดูแลระบบและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Apple Valley Medical Clinic หนึ่งในผู้ให้บริการอื่นๆ ที่ศูนย์กล่าว “เรารู้ว่าพวกเขาจะให้บริการผู้ป่วยของเราและชุมชนที่มีคุณภาพสูงและเสริมการดูแลสุขภาพที่หลากหลายที่มีอยู่แล้วที่ Apple Valley Medical Center”

Summit Orthopaedics ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 27 ปีที่แล้วและปัจจุบันเป็นหนึ่งในกลุ่มออร์โธปิดิกส์ที่ใหญ่ที่สุดของ Twin Cities โดยมีแพทย์มากกว่า 40 คน พนักงานประจำ 400 คน คลินิก 11 แห่ง คลินิก OrthoQUICK แบบวอล์คอิน 3 แห่ง และศูนย์ศัลยกรรม 2 แห่ง

“การเป็นส่วนหนึ่งของ Apple Valley Medical Center เป็นความพยายามเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญสำหรับองค์กรของเรา” Adam Berry ซีอีโอของ Summit Orthopaedics กล่าว “ผู้ป่วยของเราจำนวนมากมาจากรถไฟใต้ดินสายใต้ และตำแหน่งนี้จะอำนวยความสะดวกให้พวกเขามากขึ้น เช่นเดียวกับการเข้าถึงบริการเสริมมากมายที่ Apple Valley Medical Center”เกี่ยวกับศูนย์การแพทย์ Apple Valley

ศูนย์การแพทย์ Apple Valley ประกอบด้วย Apple Valley Medical Clinic อิสระซึ่งมีแพทย์ประจำครอบครัว 13 คนและผู้ช่วยแพทย์ 2 คน ให้บริการผู้ป่วยตั้งแต่ 8.00 น. ถึง 20.00 น. ห้าวันต่อสัปดาห์ นอกจากนี้ยังมีศูนย์ดูแลฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ แพทย์เฉพาะทางประมาณ 30 คนยังพบผู้ป่วยใน United Specialty Center ซึ่งให้บริการด้านภูมิแพ้และโรคหอบหืด โรคหัวใจ; การผ่าตัดลำไส้ใหญ่และทวารหนัก โรคผิวหนัง; หู

จมูกและลำคอ การผ่าตัดทั่วไป การดูแลหลังส่วนล่างและคอ; ประสาทวิทยา; ศัลยกรรมประสาท; ออบ / นรี; จักษุวิทยา; ศัลยกรรมกระดูก; ศัลยกรรมกระดูก – ข้อเท้าและเท้า; podiatry และระบบทางเดินปัสสาวะ ศูนย์การแพทย์ Apple Valley ยังเป็นที่ตั้งของ United Medical Imaging สำหรับการตรวจแมมโมแกรมดิจิตอล อัลตราซาวนด์ CT และ MRI ร้านขายยาบริการเต็มรูปแบบ

หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในการปิกนิก ทางเลือกเพื่อสุขภาพสำหรับการปิกนิกที่สมบูรณ์แบบ
Life Time Fitness มอบการแลกเปลี่ยนอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับอาหารปิกนิกที่อร่อยที่สุดในฤดูร้อน

02 กรกฎาคม 2556 12:28 น. เวลาออมแสงตะวันออกชานฮัสเซน, มินนิโซตา–( บิสิเนส ไวร์ )–19 ส.ค. หน้าร้อนและปิกนิกเป็นของคู่กัน แต่อาหารปิกนิกแบบดั้งเดิมไม่ช่วยให้รอบเอวของคุณดีขึ้น ด้วยการแลกเปลี่ยนง่ายๆ เพียงไม่กี่ครั้ง คุณสามารถแพ็คปิกนิกที่สมบูรณ์แบบและกำจัดน้ำตาลในปริมาณที่ไม่ดีต่อสุขภาพ ไขมันที่ไม่ดีต่อสุขภาพ สารกันบูด สารเติมแต่ง และอื่นๆ อีกมากมาย Life Time – The Healthy Way of Life Company (NYSE: LTM ) นำเสนอเคล็ดลับในการหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในการรับประทานอาหารช่วงฤดูร้อน และการทำอาหารมื้อใหญ่ในฤดูร้อนให้ดีต่อสุขภาพด้วย

หากคุณไม่ทุ่มเทให้กับมัน หลีกเลี่ยง:อาหารสะดวกซื้อสำหรับปิกนิกหรือบาร์บีคิวจำนวนมากที่เราหยิบขึ้นมาในช่วงเวลาสั้นๆ ได้รับการประมวลผลสูง เก็บรักษาไว้ ขาดสารอาหาร และออกแบบมาเพื่อการบริโภคมากเกินไปโดยที่ไม่ใส่ใจและง่ายดาย ให้เลือกถาดใส่ผัก ถาดผลไม้ หรือแม้แต่ผักย่างหรือย่างจากเคาน์เตอร์ขายของชำ หรือแวะที่ Life Time LifeCafe

ข้ามชิป:ของขบเคี้ยวที่เค็ม กรอบ และหยิบจับได้ เช่น มันฝรั่งทอด เพรทเซล และของขบเคี้ยวต่างๆ มีอยู่ทั่วไป ในการพบปะสังสรรค์ในฤดูร้อน เพื่อตอบโต้สิ่งล่อใจ เติมโต๊ะบุฟเฟ่ต์ด้วยอาหารที่ดีต่อสุขภาพ เช่น คะน้าทอดกรอบหรือพริกหยวกหั่นเป็นชิ้นเพื่อจุ่มฮัมมัสรสเผ็ด กัวคาโมเล่ หรือครีมเปรี้ยว ผลิตเช่นบร็อคโคลี่ดอก, แครอท, จิกามา, มะเขือเทศราชินีและแตงกวาทารกก็ทำของว่างได้ดีเช่นกัน

ระวังเครื่องดื่มของคุณ:น้ำผลไม้ น้ำอัดลม และชารสหวานมักทำจากน้ำเชื่อมข้าวโพดที่มีฟรุกโตสสูงและอาจมีน้ำมันพืชโบรมีน ซึ่งสามารถสร้างความหายนะให้กับร่างกายของเรา ให้บรรจุน้ำแร่อัดลม ชาไม่หวาน หรือเสนอเครื่องทำน้ำเย็นที่เต็มไปด้วยแตงกวาแช่เย็น เช่น น้ำมินต์หรือน้ำเบอร์รี่/มะนาว

ขับไล่ขนมปัง:แม้ว่าผลิตภัณฑ์ขนมปังจะเพิ่มน้ำตาลในเลือดของเราอย่างรวดเร็วและมากเท่ากับการกินน้ำตาลบริสุทธิ์สองช้อนโต๊ะ แต่ดูเหมือนว่าเรายังคงเติมลวดเย็บกระดาษปิกนิกเหล่านี้ด้วยทุกอย่างที่เราสามารถโยนบนตะแกรง พยายามงดขนมปังด้วยการกินด้วยส้อมและมีดเพื่อชะลอการกินของคุณ ใช้วิธีการห่อผักกาดหอมเพื่อเติมสีสันให้กับมื้ออาหารของคุณหรือโยนของย่างบนจานสลัดผักใบเขียว

กล้าได้กล้าเสียกับเบอร์เกอร์:เป็นการยากที่จะไปปิกนิกหรือบาร์บีคิวโดยไม่เห็นเนื้อจำนวนมากย่างบนตะแกรง อย่างไรก็ตาม อาหารจานโปรดประเภทเตาถ่านที่ชวนให้นึกถึงอดีตหลายๆ อย่างของเราได้รับการประมวลผลอย่างหนักหรือเก็บรักษาไว้ด้วยไนเตรต ไนไตรต์ BHT BHA หรือสไลม์สีชมพูอันเลื่องชื่อ เมื่อใดก็ตามที่คุณทำได้ ให้เลือกเนื้อวัวที่เลี้ยงด้วยหญ้า 100% หรือลองอะไรใหม่ๆ เช่น เบอร์เกอร์ปลาแซลมอนอลาสก้าป่าหรือเนื้อผสม ไก่งวงปลอดสารไนเตรตกับซัลซ่าออร์แกนิกและมะกอกสำหรับเบอร์เกอร์ไก่งวงรสเผ็ด

กินฮอทดอกเปล่าของคุณ:เครื่องปรุงรสส่วนใหญ่บรรจุสารปรุงแต่งที่ไม่อร่อยเพื่อเพิ่มรสชาติ อายุการเก็บรักษา เนื้อสัมผัส หรือรูปลักษณ์ ปรุงรสด้วยสมุนไพรสดหรือแห้งและเครื่องปรุงรส แล้วลองถูไก่และซี่โครงแบบแห้ง บรรจุสมุนไพรและเครื่องเทศสดลงในไส้เบอร์เกอร์ที่เลี้ยงด้วยหญ้า หรือหมักเนื้อไก่หรืออาหารทะเลด้วยน้ำมันมะกอก ส้ม และสมุนไพรก่อนนำไปย่างบนกระทะ ย่าง. ซัลซ่าสด กัวคาโมเล่ ซาวครีม หรือมัสตาร์ดรสเผ็ดเป็นท็อปปิ้งที่ยอดเยี่ยมสำหรับเบอร์เกอร์ ไก่ หรือเด็กเหลือขอที่ไม่มีขนมปัง

หลีกเลี่ยงสลัดมารยาท: สลัดมันฝรั่ง สลัดมักกะโรนี และสลัดพาสต้าไม่ได้ให้สารอาหารที่แท้จริงแก่ร่างกายของเรา แทนที่ด้านเหล่านี้ด้วยสลัดผักย่างหรือโคลสลอว์กรุบกรอบ หรือใช้กรีกโยเกิร์ตแทนมายองเนสหรือครีมเปรี้ยวเมื่อทำเครื่องเคียงของคุณเอง

อย่าไล่ตามชายไอศกรีม:ของหวานยอดนิยมสำหรับฤดูร้อน เช่น เจลาตินและไอซ์ป๊อปหลากสี รวมถึงสารแต่งสีสังเคราะห์ ที่สามารถย้อมผม เสื้อผ้า หรืองานฝีมือของเราได้ง่ายๆ แทนที่จะเลือกทำให้ปาร์ตี้ของคุณหวานขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติด้วยเคบับผลไม้ เบอร์รี่แช่แข็งพร้อมครีมหนัก หรือไอติมผลไม้แท้แบบโฮมเมดแทน

หากทุกอย่างล้มเหลวหรือคุณมีเวลาจำกัด แวะที่LifeCafe เพื่อเลือกซื้อของทานเล่นแสนอร่อยที่ปรุงจากส่วนผสมที่แท้จริงและมีประโยชน์เท่านั้น หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดปิกนิกเพื่อสุขภาพ โปรดไปที่ปลายทาง Life Time ใกล้คุณหรือ LifeTimeWeightLoss.com ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Life Time Fitness ได้ที่ LifeTimeFitness.com หรือFacebook.com/lifetimefitness

เกี่ยวกับ Life Time Fitness, Inc.ในฐานะบริษัท Healthy Way of Life Life Time Fitness (NYSE:LTM) ช่วยให้องค์กร ชุมชน และบุคคลบรรลุวัตถุประสงค์ด้านสุขภาพ แรงบันดาลใจในการเล่นกีฬา และเป้าหมายด้านการออกกำลังกายโดยมีส่วนร่วมในเรื่องที่สนใจ หรือการค้นพบ ความหลงใหล

ใหม่ๆ — ทั้งภายในและภายนอกของกีฬาที่โดดเด่นและมีขนาดใหญ่ของ Life Time ฟิตเนสระดับมืออาชีพ กิจกรรมนันทนาการสำหรับครอบครัว และสปา ซึ่งส่วนใหญ่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ แนวทางการใช้ชีวิตเพื่อสุขภาพที่ดีของบริษัทช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายนี้ด้วยการจัดหา

โปรแกรมที่ดีที่สุด บุคลากร และสถานที่ที่มีคุณภาพและคุณค่าที่แน่วแน่ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2556 บริษัทฯ ได้ดำเนินการศูนย์ 106 แห่ง ภายใต้โครงการ LIFE TIME FITNESS ?และแบรนด์ LIFE TIME ATHLETIC ?ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนย์ Life Time โปรแกรม และบริการได้ที่ lifefitness.com

CEA และ PMC จับมือกันสร้าง “Breakthrough Awards” ที่งาน CES นานาชาติ 2014การแสดงรางวัลดาราจะเน้นความสำเร็จที่โดดเด่นในด้านต่างๆ

2014 ระหว่างประเทศ CES02 กรกฎาคม 2556 12:00 น. เวลาออมแสงตะวันอออาร์ลิงตัน, เวอร์จิเนีย–( บิสิเนส ไวร์ )–21 ก.ค. 2550 The Consumer Electronics Association (CEA) ?และ Penske Media Corporation (PMC) ซึ่งเป็นบริษัทสื่อดิจิทัลและสำนักพิมพ์ชั้นนำ ประกาศ

ความร่วมมืออย่างเป็นทางการเพื่อมอบรางวัล Breakthrough Awards ของ PMC สู่ระดับนานาชาติประจำปี 2557 CES ซึ่งจะจัดขึ้นที่โรงละคร Las Vegas Hotel (LVH) ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2014 งาน CES นานาชาติประจำปี 2014 ที่ CEA เป็นเจ้าของและผลิตโดยงานนวัตกรรมชั้นนำของโลกที่ดึงดูดผู้เข้าร่วมกว่า 150,000 คนและผู้แสดงสินค้ามากกว่า 3,000 รายต่อปี จะจัดขึ้นในวันที่ 7-10 มกราคม 2557 ที่ลาสเวกัส

“งาน CES เป็นเวทีสำหรับนวัตกรรมเสมอมาซึ่งนำเทคโนโลยีและมาตรฐานที่กำหนดชีวิตสมัยใหม่ของเรา”ทวีตนี้รางวัล Breakthrough Awards จะมอบให้กับความสำเร็จที่ไม่ธรรมดาในหลายประเภท เช่น สื่อและความบันเทิง งานสิ่งแวดล้อม สถาปัตยกรรม กรีฑา และเทคโนโลยี ผู้เข้าร่วมและผู้นำเสนอในงานพรมแดงจะมีผู้นำธุรกิจที่โดดเด่น นักเคลื่อนไหว ผู้บริหาร และคนดัง พร้อมด้วยพันธมิตรในการออกอากาศที่จะเปิดเผยในภายหลัง

“งาน CES ระดับนานาชาติเป็นที่ที่ ‘การประกาศครั้งสำคัญ’ เกิดขึ้นทุกปี และได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญสำหรับชุมชนฮอลลีวูด โดยดึงดูดผู้เชี่ยวชาญด้านความบันเทิงและเนื้อหามากกว่า 30,000 ราย ให้มาสัมผัสกับนวัตกรรมที่ก้าวล้ำซึ่งพลิกโฉมอุตสาหกรรมของพวกเขา” คาเรน ชุปกา รอง

ประธานอาวุโสกล่าว CES ระหว่างประเทศและกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กร “เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เป็นพันธมิตรกับ PMC ในโครงการมอบรางวัลนี้ และหวังว่าจะได้ให้เกียรตินักประดิษฐ์ในหลากหลายสาขา รวมถึงความบันเทิงและเทคโนโลยี”“งาน CES เป็นเวทีสำหรับนวัตกรรมเสมอมา โดยนำเทคโนโลยีและมาตรฐา

นที่กำหนดชีวิตสมัยใหม่ของเรา” Jay Penske ผู้ก่อตั้งและประธาน PMC กล่าว “เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมงานกับ CEA เพื่อนำรางวัล Breakthrough Awards มาสู่งาน CES เพื่อฉายแสงให้กับบุคคลเหล่านั้นซึ่งงานสร้างแรงบันดาลใจในหลากหลายสาขาและอุตสาหกรรมกำลังเปลี่ยนแปลงโลกของเราให้ดีขึ้น”

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรางวัล Breakthrough Awards และโปรแกรมรางวัล CES ประจำปี 2014 อื่นๆ จะมีให้ในเร็วๆ นี้ที่ CESweb.org/Awards

งาน CES ปี 2014 จะมีบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกมากกว่า 3,200 แห่งที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์และบริการด้านเทคโนโลยีสำหรับผู้บริโภคล่าสุดใน 15 หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์หลัก รวมถึงผลิตภัณฑ์เสียงล่าสุด อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ เทคโนโลยีบ้านที่เชื่อมต่อ รูปภาพ/ภาพถ่ายดิจิทัล เกมอิเล็กทรอนิกส์ ความบันเทิง/เนื้อหา และอื่นๆ . สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CES นานาชาติ 2014 โปรดไปที่ CESweb.org